PAZAR ARAŞTIRMA

PAZAR ARAŞTIRMA ÇÖZÜM

          INTER-RAY olarak  İşletmelerin ürünlerini etkili olarak sunabileceği  pazarlayabilmeleri için pazarları ayrıntılı olarak sunabileceği pazarları belirliyoruz. Detaylı bir pazar araştırmasıyla işletmelerin ürünlerine olan talepleri ve ürünün hedef pazarda göstereceği perfonmansı değerlendirebilmelerine olanak sağlıyoruz. INTER-RAY olarak ihracatlarınızın başarılı olması için  için hedef alacağınız tüketici gruplarını belirlemeniz ve bu gruplara nasıl etkili olarak ulaşılacağınızı planlıyoruz. Uluslararası pazarları belirli kıstaslara göre bölümlendirerek belirli tip tüketici gruplarıyla daha etkin ve verimli şekilde çalışabilmenizi planlıyoruz.Pazar bölümlendirme stratejisiyle pazarı oluşturan tüketicilerin gereksinim ve isteklerini ve satın alma davranışları birbirine benzeyen grupları kolayca belirlemeyi, belirli bir kesimin taleplerine uygun mal veya hizmetler üretmeyi, ürün satışını en kârlı olan bölümlerde yoğunlaştırmayı hedefliyoruz.. 

          Ayrıca pazardaki değişimleri daha rahat izlemenizi, sınırlı kaynakları daha kârlı bölümlerde kullanabilmenizi sağlıyoruz. Uluslararası pazarları bölümlendirirken ülkenin coğrafyasını ve demografik yapısını, ülke vatandaşlarının yaşam biçimini ve ürün kullanım alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha verimli sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Sonuç olarak firmalarımıza en kârlı ve çekici görünen bir veya birkaç bölümü hedef pazar olarak seçebilme olanağı sağlıyor ve ihracat işlemlerinizi bu bölümlerde yoğunlaştırmalarını sağlıyoruz·

  Pazar araştırmada önemli faktörler;      

          Pazarın Demografik ve Fiziksel Durumu

·         1- Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu

·         2- Nüfus : Yaş dağılımı

·         3- Nüfus : Kentsel ve kırsal dağılım

·         4- İklim ve hava değişiklikleri

·         5- Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklığı

·         6- Hava taşımacılığı olanakları

·         7- Ulaşım ve haberleşme ağı

·         8- Bölgesel ve yerel nakliye olanakları        

Politik Durum

·         9- Devlet sistemi

·         10- Devletin iş hayatına katılımı

·         11- Dış ticarete karşı devletin tutumu

·         12-Politik istikrar ve süreklilik

·         13- Adil/serbest ticaret anlayışı

·         14- Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler         

Ekonomik Durum

·         15- Gelişmenin genel düzeyi

·         16-Ekonomik gelişme : GSMH, sanayi sektörü

·         17-İthalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesi

·         18- Ödemeler dengesi

·         19-Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar

·         20- Kişi başına gelir ve dağılım

·         21- Harcanabilir gelir ve harcama eğilimleri         

 Sosyal/Kültürel Yapı

·         22- Okur yazarlık oranı, eğitim düzeyi

·         23- Orta sınıfın varlığı

·         24- İç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklar

·         25- Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller         

 Pazara Giriş

·         26- Yeterli dağıtım ağı

·         27- Dokümantasyon ve ithalat mevzuatı

·         28- Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller

·         29- Patentler, ticari markalar, telif haklarının korunması

·         30- Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları

·         31- Vergi yasaları, oranları         

 Ürün Potansiyeli

·         32- Tüketici ihtiyaçları ve istekleri

·         33- Yerel üretim, ithalat, tüketim

·         34- Ürünün tanınması ve kabulü

·         35- Yabancı ürünlere karşı tutum